Stavění májky na Valašsku v Beskydech
Aktuality,  Doporučení,  Kultura a památky v okolí

Stavění máje na Valašsku

 

Něco málo informací z tradice stavění májky:

V 19. a počátku 20. století ožíval 1. máj tancem a hudbou. Téměř v každém městě či obci se při lidové veselici stavěly vysoké máje. Tyto obecní máje připravovala všechna mládež v předvečer svátku svatých Filipa a Jakuba, který dříve v kalendáři připadal právě na 1. května. Při májové zábavě byl odkorněný kmen stromu nadstavený ozdobeným zeleným vrškem smrku nebo borovice slavnostně vztyčen na návsi. Kde měl zůstat stát až do svatodušních svátků.

Více informací a samotné stavění májky můžete zažít ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Nebo na webových stránkách http://www.vmp.cz

Stavění máje na Valašsku v Beskydech 2015
Stavění máje na Valašsku v Beskydech 2015
zdroj: Valašské muzeum v přírodě (www.vmp.cz)