• Stavění májky na Valašsku v Beskydech
    Aktuality,  Doporučení,  Kultura a památky v okolí

    Stavění máje na Valašsku

      Něco málo informací z tradice stavění májky: V 19. a počátku 20. století ožíval 1. máj tancem a hudbou. Téměř v každém městě či obci se při lidové veselici stavěly vysoké máje. Tyto obecní máje připravovala všechna mládež v předvečer svátku svatých Filipa a Jakuba, který dříve v kalendáři připadal právě na 1. května. Při májové zábavě byl odkorněný kmen stromu nadstavený ozdobeným zeleným vrškem smrku nebo borovice slavnostně vztyčen na návsi. Kde měl zůstat stát až do svatodušních svátků. Více informací a samotné stavění májky můžete zažít ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Nebo na webových stránkách http://www.vmp.cz  

    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stavění máje na Valašsku